امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 آبان 1395

برگزاری سومین کارگاه احياء قلبی-ريوی ویژه کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این کارگاه روز پنجشنبه ۲۷آبان ۱۳۹۵ توسط آموزش ضمن خدمت  دفتر پرستاری  برگزار شد. شرکت کنندگان در کارگاه به گروه های  ۶ نفره  تقسیم شدند. در این کارگاه دکتر عباس علیپور، هیئت علمی گروه بیهوشی، فرانک شعاعی، سیمین تکراری، خدیجه محمدی و فاطمه حسینی تدریس مطالب را بر عهده داشتند. برنامه ریزی و نظارت بر این کارگاه ها را میرزائی سوپروایزر آموزشی بیمارستان بر عهده دارد.خبر : امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0