امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 دی 1395

برگزاری سه کمیته در آخرین هفته آذرماه 95 در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ به نقل از کربلایی، دبیر کمیته های این مرکز در آخرین هفته آذرماه سال 95 بیمارستان سینا، شاهد تشکیل جلسه سه کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی ، اورژانس و مدیریت خطر، بلایا و حوادث بود. کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستان سینا با حضور دکتر مظاهر قربانی، معاون درمان و مسئول فنی بیمارستان، دکتر محمدرضا خاجوی، معاون آموزشی این مرکز، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری و دیگر اعضاء کمیته و همچنین با دعوت از دستیاران بیمارستان در سالن شورای ریاست تشکیل جلسه داد و در این نشست به بررسی 4 پرونده بیماران پرداخته شد و مورد تحلیل اعضای جلسه قرار گرفت. کمیته اورژانس از دیگر کمیته های برگزار شده در آخرین هفته آذرماه سال جاری در بیمارستان سینا بود که با حضور مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان، حسن برکتی، مدیر این مرکز، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری، دکتر پویا پاینده مهر، رئیس اورژانس بیمارستان، دکتر حسین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارستان و دیگر اعضای کمیته در سالن شورای ریاست این مرکز تشکیل گردید.  در نشست کمیته اورژانس بیمارستان سینا مواردی همچون اعتباربخشی کمیته اورژانس ؛ نقشه فعلی بخش اورژانس بررسی گردید و در خصوص تشکیل جلسه کمیته تعیین تکلیف بیماران و کمیته تریاژ، بین اعضاء کمیته بحث و تبادل نظر صورت گرفت. نشست کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان آخرین کمیته برگزار شده در واپسین روزهای آذرماه سال 95 این مرکز بود که با حضور، مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس این مرکز، حسن برکتی، مدیربیمارستان، مهندس مهرداد سلیمانی، سرپرست امور اداری، سوریا بابایی، مدیر پرستاری، رضا آسیابی، مسئول روابط عمومی، شیوا شایسته، دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان و دیگر اعضای کمیته در سالن شورای مدیریت برگزار گردید و در خصوص برنامه افزایش ظرفیت بیمارستانی بین اعضاء کمیته بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0