امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 دی 1395

برگزاري سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني توسط گروه فيزيولوژي

سمينار يك روزه ايسكمي مغزي علوم پايه و باليني روز چهارشنبه مورخ 22 ديماه 95 به همت گروه فيزيولوژي و با مشاركت ساير گروه هاي همكار در محل سالن كنفرانس طب تجربي گروه فارماكولوژي با حضور اساتيد، دانشجويان و علاقمندان برگزار گرديد. در ابتداي اين سمينار آقاي دكتر صادقي پور مدير گروه  فيزيولوژي، ضمن خيرمقدم به حضار و ابراز خوشنودي از ادامه برگزاري سمينارهاي مشترك علوم پايه و باليني ابراز اميدواري كردند كه اينگونه فعاليت ها به گسترش همكاري ها بين گروه ها، خصوصا توجه بيشتر مطالعات علوم پايه به نيازها و اولويت هاي باليني منجر شود. در ادامه آقاي دكتر نيكنام مدير گروه ايمونولوژي نيز بر همكاري هاي مشترك گروه هاي علوم پايه و استفاده از ظرفيت هاي مشترك و اطلاع از كم و كيف فعاليت هاي علمي گروه ها تاكيد كردند و افزودند برنامه هاي بازديد در راستاي اطلاع از ظرفيت هاي گروه ها در نظر گرفته شده است كه در آينده انجام خواهد شد.در ادامه سمينار گزارش فعاليت گروه هاي علوم پايه در زمينه استروك توسط خانم غلامي از دانشجويان دكتري تخصصي فيزيولوژي به حضار ارائه شد. سخنراني هاي علمي سمينار كه توسط اساتيد دعوت شده ايراد گرديد به شرح زير است:روش هاي ايجاد ايسكمي فوكال و گلوبال ايسكمي مغزي در حيوانات آزمايشگاهي - آقاي دكتر عظيم هدايت پور (گروه آناتومي)بيوسنتر كلسترول و ايسكمي مغزي - آقاي دكتر عليرضا شعبان زاده (گروه فيزيولوژي)نحوه تحويل دارو پس از استروك - آقاي دكتر عليرضا پرتو آذر (گروه فارماكولوژي)نوروپروتكشن پس از استروك - خانم دكتر مژده قبايياساس فيزيولوژيك تصويرداري در ايسكمي مغزي - آقاي دكتر محمدرضا قيني (گروه نوروبيولوژي بيمارستان امام خميني)در انتهاي اين سمينار نيز اساتيد در پانل پرسش و پاسخ در خصوص ايسكمي مغزي  به پرسش هاي حاضرين پاسخ دادند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0