امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 دی 1395

برگزاری سمینار یک روزه انواع روشهای استریلیزاسیون در چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی در راستای پیشبرد برنامه کنترل عفونت و به منظور ارتقای سطح دانش و عملکرد گروه پرستاری؛ سمینار یک روزه « انواع روش های استریلیزاسیون در چشم پزشکی » روز پنج شنبه ۹دی ۱۳۹۵ توسط واحد کنترل عفونت بیمارستان درسالن آمفی تئاتر پروفسور شمس برگزارشد.در بخش اول این سمینار انواع روشهای استریل کردن با تاکید بر استریلیزاسیون بخار،روش های پایش فیزیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک ، نگهداری، چینش و انبارش وسایل، انواع اندیکاتورها و نحوه بازخوانی ست ها و وسایل استریل، توسط حدیثه حسینی ، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فارابی ارائه شد. در بخش دوم نیز دکتر مهدی علوی ، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی در مورد روش استریلیزاسیون فوری (IUSS Flash)  ، نحوه عملکرد دستگاه پراکسید هیدروژن و دستگاه استریلایزر پلاسما ، روش های  Washingو Cleaning صحیح به صورت دستی و مکانیکی ، چیدمان صحیح ابزار در ست ها و کانتینر های فلزی صحبت نمود. حدیثه حسینی، سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فارابی در مورد این سمینار گفت:این برنامه با توجه به اهمیت مبحث استریلیزاسیون در کنترل عفونت بیمارستانی و لزوم آشنایی گروه پرستاری به ویژه کارکنان واحد  CSSD با نحوه صحیح استریلیزاسیون ابزار و وسایل جراحی برای کارشناسان پرستاری، اتاق عمل  بیهوشی و بهیاران و کمک بهیاران برگزار شد. همچنین اجرای آن از مصوبات کمیته کنترل عفونت  بیمارستان بوده و در راستای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی است.توضیح اینکه دبیر علمی سمینار یک روزه « انواع روش های استریلیزاسیون در چشم پزشکی » دکتر محمد سلیمانی فوق تخصص قرنیه، استادیار بخش اورژانس و پزشک کنترل عفونت بیمارستان فارابی بود و برای شرکت کنندگان امتیاز بازآموزی داشت.  خبر: امیدوارعکس:امیدوار- قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0