امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

برگزاری دومین Text Review

دومین جلسه Text Review دانشجویان آموزش پزشکی، بیست و دوم آذرماه در سالن شورای مرکز تحقیقات برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر فرزانه شیرانی دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی فصل Problem based learning از کتاب هاردن را ارائه کردند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0