30 آذر 1395

برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي با سخنراني خانم آرزو افشاري و آقايان فرشاد ميرزاوي، جواد رضويان، حسين اميدي روز يكشنبه مورخ  5/10/95 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسات الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0