15 دی 1395

برگزاری جلسه گروه در پانزدهم دی ماه

جلسه گروه آموزش پزشکی امروز مورخ پانزدهم دی ماه، در سالن شورای ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم کرباسی در حضور اساتید و دانشجویان از پروپوزال خود با عنوان "طراحی، اجرا و اثربخشی مدل ادغام یافته آموزش توانمندی­ های همکاری بین­ حرفه­ ای منطبق بر آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه (CBME) بر نگرش و عملکرد کارورزان پزشکی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران" به دفاع پرداخت. وی به سوالات مطرح شده پاسخ گفت و در خصوص اصلاحات انجام شده توضیح داد. سپس رای گیری انجام شد و پروپوزال به اتفاق آرا به تصویب رسید. دستور جلسه بعدی به بررسی اصلاحات انجام شده پروپوزال یک نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اختصاص داشت که اصلاحات انجام شده مورد تایید قرار گرفت و مصوب شد. سپس در خصوص اصلاح شیوه نامه پایان نامه های گروه و برگزاری جلسات شورای پژوهشی و آموزشی به صورت منظم و یک هفته در میان صحبت شد.                                                                                                                    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0