7 مهر 1395

برگزاری جلسه گروه در هفتم مهر ماه

جلسه شورای آموزشی گروه آموزش پزشکی روز هفتم مهر ماه سال جاری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در ابتدا در خصوص چگونگی برگزاری جلسات text review برای دانشجویان گروه بحث شد و در نهایت مقرر شد، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مسوؤل برگزاری این جلسات باشند و موضوعات مورد بحث برای هر جلسه از کتاب Dent JA,Harden RM. A practical guide for medical teacher. London: Churchill Livingstone, 2013 انتخاب شود؛ همچنین جلسات به صورت یک هفته در میان در روزهای دوشنبه از ساعت پانزده تا هفده برگزار شود و حضور دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد در این نشست­ ها الزامی اعلام شود.در ادامه cv دانشجویان شرکت­ کننده در آزمون جامع در حیطه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ..... بررسی شد.     


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0