امروز : سه شنبه 6 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
31 شهریور 1395

برگزاری جلسه گروه در سی و یکم شهریور ماه

جلسه شورای آموزشی گروه آموزش پزشکی روز سی و یکم شهریور ماه سال جاری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه، ابلاغ وزارت متبوع در خصوص تطبیق سه واحد درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی مطرح شد. سپس در خصوص چگونگی ارائه درس زبان انگلیسی یک و دو در دوره کارشناسی ارشد صحبت شد. مقرر شد اگر دانشجو در آزمون تعیین سطح درس زبان یک، حد نصاب نمره قبولی را کسب کرد از اخذ مجدد این واحد معاف شود. تصمیم گیری در خصوص محتوای درس زبان یک و ارائه درس زبان دو به جلسه آتی موکول شد. همچنین بر ادغام درس زبان با محتوای آموزش پزشکی تاکید شد. سپس در خصوص نحوه بررسی CV دانشجویان در آزمون جامع بحث شد و مقرر شد، در خصوص نحوه دخالت فعالیت های قبل از دوران دانشجویی و نقش فعالیت های غیر مرتبط با آموزش پزشکی در جلسات بعدی تصمیم گیری شود.                                                        


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0