امروز : چهارشنبه 1 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 بهمن 1395

برگزاری جلسه گروه در سیزدهم بهمن ماه

جلسه گروه آموزش پزشکی امروز سیزدهم بهمن ماه، در سالن شورای ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. موارد مطرح شده در جلسه:دستورالعمل بررسی cv دانشجویان داوطلب آزمون جامع مورد بازبینی قرار گرفت و در خصوص زمان بررسی cv ها توسط اساتید صحبت شد.در خصوص زمانبندی پاسخ به سوالات هر درس با توجه به قابل قبول بودن پاسخ ها به صورت تایپی صحبت شد.در مورد نحوه ارائه فیدبک به دانشجویان پس از آزمون های پایان سال بحث شد.مواردی نیز طرح گردید تا مقدمات بررسی آن ها در جلسه بعدی فراهم شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0