امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
22 دی 1395

برگزاری جلسه گروه در بیست و دوم دی ماه

جلسه گروه آموزش پزشکی امروز مورخ بیست و دوم دی ماه، در سالن شورای ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. موارد مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده: در خصوص تغییر در ساعات برگزاری جلسات journal & text review و ارائه واحدهای دانشجویان دوره دکترا در نیمسال آتی صحبت شد و مقرر شد تصمیم نهایی در جلسه آتی گروه اعلام شود. در خصوص مصادف شدن برگزاری یکی از ژورنال گروه در سال آینده با ورود پروفسور نورسینی به ایران صحبت شد و مقرر شد پس از ارسال ایمیل به دانشجویان دوره دکترای گروه، دانشجوی داوطلب ارائه این ژورنال، آمادگی خود را اعلام نماید. در خصوص ارزشیابی اعضای هیات علمی گروه مقرر شد فرم های ارزشیابی طبق مدل و چارچوب دانشکده پزشکی جهت تکمیل در پایان هر نیمسال تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار گیرد. در مورد تشکیلات گروه و تشکیل شوراهای مربوطه بحث و بررسی شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. در خصوص اصلاح شیوه­ نامه پایان نامه های گروه آموزش پزشکی تاکید شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0