17 مهر 1395

برگزاری جلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا:  کمیته کنترل عفونت بیمارستان با حضور دکتر آذرحدادی، رییس کمیته کنترل عفونت ، سوریا بابایی؛ مترون،عظیم بیک سوپروایزر کنترل عفونت این مرکز، سرپرستاران بخش های ویژه و اتاق عمل روز دوشنبه 29 شهریور ماه سال جاری در سالن شورای ریاست این مرکز تشکیل جلسه داد. موضوعات مطروحه  درخصوص همکاری اساتید و سرپرستاران در توجه به تجویز صحیح پروفیلاکسی قبل از جراحی بر اساس گایدلاین و تکمیل فرم ، امکان گزارش گیری میزان مصرف آنتی بیوتیک ها به تفکیک نوع آنتی بیوتیک از سیستم HIS توسط واحد داروخانه، تکمیل فرم های پیشگیری از 4 عفونت شایع بیمارستانی در بخش های ICU با همکاری دکتر احمدی بود. همچنین چک لیست پیشگیری از عفونت زخم جراحی در بخش و در اتاق های عمل با هماهنگی استاد دکتر دائمی، ریاست بخش جراحی یک و در بخش های ICU جراحی اعصاب با هماهنگی دکتر کریمی شروع خواهد شد.  از مباحث مهم مطروحه در این جلسه ضرورت اصلاح ساختار واحدCSR  و تجهیز آن بود. در ادامه جلسه نیز آمار عفونتهای بیمارستانی و مواجهه شغلی خرداد و تیر ماه توسط سوپروایزر کنترل عفونت ارائه گردید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0