امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
10 بهمن 1395

برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

جلسه پيش دفاع پايان نامه خانم رويا جهانگرد دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي به راهنمايي دكتر مشكاني روز دوشنبه مورخ  11/11/95 از ساعت 17-15 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0