امروز : شنبه 18 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
10 بهمن 1395

برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

جلسه پيش دفاع پايان نامه خانم اكرم وطن نژاد دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي آقاي دكتر دوستي روز يكشنبه مورخ           10/11/95 از ساعت 15-13 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0