19 آبان 1395

برگزاری جلسه هماهنگی احداث پارکینگ طبقاتی در بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، به دنبال مذاکرات صورت گرفته بین مدیران ارشد بیمارستان فارابی و شهرداری منطقه ۱۱ تهران و در راستای تعاملات فی مابین برای خدمات رسانی بیشتر به مراجعین و حل مشکلات شهری، جلسه هماهنگی و بررسی ساخت پارکینگ طبقاتی بیمارستان فارابی روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ در دفتر دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست این مرکز برگزار شد.در این جلسه که مهندس کرم رودی و مهندس مهدوی پور، مشاورین سازمان ترافیک شهر تهران؛ منتی، مسئول امور حقوقی و سرپرست روابط عمومی و خمسه، مسئول تاسیسات بیمارستان  در آن حضور داشتند؛ نقشه های بیمارستان و عرصه های شهری اطراف آن برای مکان یابی احداث پارکینگ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: بیمارستان اطلاعات لازم در مورد بار مراجعات، تعداد کارکنان و بیماران، مساحت بیمارستان، امکان سنجی محل احداث پروژه را به شرکت مشاور ارسال نماید و مشاور نیز طرح های پیشنهادی خود را برای تایید به شهرداری و بیمارستان اعلام نماید. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0