امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 دی 1395

برگزاري جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه

به گزارش گروه ايمنولوژي،  جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه علوم پايه (ايمونولوژي،  بيوشيمي، ژنتيك، فارماكولوژي، فيزيولوژي، ميكربيولوژي) روز گذشته 27 دي ماه، با حضور مديران گروههاي مذكور در دفتر گروه ايمنولوژي برگزارشد. در اين جلسه مسائل مختلف آموزشي پژوهشي گروهها مورد بررسي قرار گرفت و در باره راهكارهاي پيشنهادي براي حل اين مسائل بحث و تبادل نظر شد.يكي از مباحث مطرح شده در اين جلسه ضرورت ادغام بهتر علوم پايه و بالين و پيگيري آن در جلسات مشترك بعدي با حضور رئيس دانشكده و مديران گروههاي باليني مربوطه بود.ضمنا اعضاي جلسه با تاكيد بر ضرورت آشنايي بيشترگروهها با يكديگر، به بازديد مديران گروه از گروههاي ششگانه و جلسات مشترك با اعضاي هيئت علمي آنها تاكيد نمودند. به اين ترتيب گروه ايمونولوژي آمادگي خود  براي بازديد از امكانات  اين گروه و نشست با اعضاي هيئت علمي اين گروه را اعلام كرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0