10 مهر 1395

برگزاری جلسه قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی با مدیران کشیک

گالری عکسدر جلسه ای که روز پنج شنبه 9 مهر 1395 با حضوردکترصنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی و مدیران کشیک این مرکز در سالن شورای بیمارستان تشکیل شد، مسائل و مشکلات بیمارستان درشیفت شب و روزهای تعطیل بررسی شد.ترخیص بیماران در شیفت شب و روز های تعطیل، پرداخت هزینه بیماران نیازمند، اسکان همراهان بیماران شهرستانی، مشکلات تاسیساتی و خدماتی،بوفه بیمارستان و نظافت محوطه از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود و مقرر شد: واحد ترخیص تا ساعت 10شب فعال باشد. به منظورکاهش بروز اشکال در شیفت های تعطیل، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، روشنایی و فاضلاب به صورت دوره ای و بر اساس چک لیست تاسیسات توسط مسئول واحد کنترل شود.نیروهای خدماتی برای تامین نظافت بیشتر محوطه داخل و خارج بیمارستان ساماندهی شوند.همراهان مرد بیماران شهرستانی، با هماهنگی شهرداری منطقه برای اسکان به همراه سرای بهاران هدایت شوند.به منظور بررسی مشکلات بوفه، جلسه ای با پیمانکار برگزار شود. بوفه اورزانس به صورت 24 ساعته فعالیت نماید. خبر: امیدوارعکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0