امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
31 شهریور 1395

برگزاری جلسه سرپرستاران اتاق های عمل و CSSD بیمارستان های تابعه دانشگاه در بیمارستان فارابی

گالری عکس این جلسه روز 29 شهریور 95 توسط اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه و با همکاری دفتر پرستاری بیمارستان فارابی در سالن شورای این بیمارستان برگزار شد و سرپرستاران  اتاق های عمل،استریلیزاسیون مرکزی CSSD بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و مراکز جراحی محدود تابعه دانشگاه حضور داشتند.پروانه سرداری کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان در رابطه با سنجه های جدید اعتبار بخشی اتاق عمل و واحد  CSSD توضیحاتی داد و به سؤالات حاضرین پاسخ داده شد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0