امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 دی 1395

برگزاری جلسه دی ماه کمیته تحول اداری بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛  جلسه دی ماه کمیته تحول اداری این مرکز، با حضور حسن برکتی، مدیر بیمارستان، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری، مهندس مهرداد سلیمانی، رئیس امور اداری این مرکز، حمیدرضا ذاکری، مسئول حراست، رضا آسیابی، مسئول روابط عمومی ، فاطمه سدید، مسئول کارگزینی بیمارستان و دیگر اعضای کمیته در سالن شورای مدیریت تشکیل گردید. در این نشست به موضوع ملاک های تعیین کارمند نمونه در سطح بیمارستان پرداخته و شاخص ها و نکات مورد نظر جهت انتخاب کارمند نمونه در بیمارستان به نقد و بررسی اعضا کمیته گذاشته شد. همچنین تهیه چک لیست نهایی از شاخص های مورد نظر توسط بابایی، مدیر دفتر پرستاری و سدیدی مسئول کارگزینی جهت ارائه در جلسه آتی کمیته تحول اداری بیمارستان در دستور کار قرار گرفت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0