امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 دی 1395

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

جلسة دفاع پايان نامه آقاي لطف الله رضا قلي زاده دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي خانم  دكتر نوروزي  روز سه شنبه مورخ 7/10/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه فوق الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0