امروز : یکشنبه 4 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 بهمن 1395

برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

جلسة  دفاع پايان نامه خانم آسيه صادقي دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه فوق الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0