امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 بهمن 1395

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان

امروز مورخ ششم بهمن ماه جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان گروه آموزش پزشکی با حضور مدیر، معاون پژوهشی، اعضای محترم هیات علمی و جمعی از دانشجویان برگزار شد. در ابتدا خانم الهه محمدی از پروپوزال خود با عنوان "تدوین مدل ارتقای نقش الگویی اعضای هیات علمی پزشکی بالینی و بررسی اثربخشی آن" در حضور استاد راهنما "جناب آقای دکتر میرزازاده"، استادان مشاور "جناب آقای دکتر شهسواری" و "سرکار خانم دکتر مرتاض" به دفاع پرداختند. سپس خانم فاطمه احمدی نیا در حضور استادان راهنما "سرکار خانم دکتر ملکان راد" و "جناب آقای دکتر میرزازاده" و استاد مشاور "سرکار خانم دکتر فتی" از پروپوزال خود با عنوان "ارائه مدل فرایند شکل گیری هویت حرفه ای دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رویکرد گراندد تئوری" دفاع کردند. پروپوزال دانشجویان مشروط بر اعمال اصلاحات اعلام شده، به تصویب اعضای گروه رسید.                 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0