امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 بهمن 1395

برگزاری جلسه دفاع خانم کشمیری

جلسه دفاع خانم فاطمه کشمیری دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی ورودی سال 1391، امروز مورخ سیزدهم دی ماه برگزار شد.دانشجو در این جلسه که در حضور استاد راهنما و مشاور پایان نامه، داوران، استاد ناظر دانشکده، دانشجویان و اعضای خانواده برگزار شد، در مدت زمان سی دقیقه به ارایه توضیحاتی در خصوص روند انجام پایان نامه خود با عنوان "طراحی، تدوین و اجرای مدل آموزش بین حرفه ای مبتنی بر مدل های تغییر رفتار مرحله ای در بخش اورژانس" پرداخت؛ و در پایان از زحمات اساتید و حمایت خانواده طی دوران تحصیل سپاسگزاری کرد. سپس جمع بندی آرا صورت گرفت و نمره دفاع از پایان نامه دانشجو 20 اعلام شد.                                                                      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0