امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 آبان 1395

برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس

جلسه دفاع از پایان نامه خانم "مریم مدرس" روز یازدهم آبان ماه سال جاری، در دانشکده پرستاری- مامایی برگزار شد. در این جلسه، دانشجو در حضور استادان راهنما، استادان مشاور، هیات داوران و تعدادی از دانشجویان، از پایان نامه خود با عنوان "طراحی و اجرای مدل ارتقای خلاقیت و ارزشیابی مبتنی بر تئوری ادغام یافته اجزایی و نظریه تورنس" در مدت زمان سی دقیقه به دفاع پرداخت؛ سپس سوالات و نظرات استادان مطرح و پاسخ های دانشجو توسط حضار استماع شد. وی در پایان از همراهی استادان و خانواده خود در مدت زمان تحصیل و نگارش پایان نامه قدردانی کرد.پس از تکمیل فرم های مربوطه و جمع بندی نمرات، نمره پایان نامه دانشجو توسط استاد راهنما20 اعلام شد و جلسه با گرفتن تعدادی عکس یادگاری به اتمام رسید.                                                                                                            


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0