امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 دی 1395

برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم کرباسی

جلسه دفاع از عنوان پروپوزال خانم مریم کرباسی دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی در اول دی ماه، در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. وی در این جلسه در حضور مدیر گروه، اعضای شورای پژوهشی، جمعی از دانشجویان و استاد راهنمای خود "سرکار خانم دکتر شیرازی" از عنوان پروپوزالش «طراحی، اجرا و اثربخشی مدل آموزشی ادغام یافته همکاری بین حرفه ای (IPC)  با رویکرد آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه (CBME) بر نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی- پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران» دفاع کرد. عنوان پروپوزال دانشجو مشروط به اعمال اصلاحات به تصویب رسید.                                                                        


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0