امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 آذر 1395

برگزاری جلسه داوری بخش پوستر سمینار پرستاری در بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی جلسه داوری بخش پوسترسمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران؛ روز یکشنبه ۷آذر ۱۳۹۵ با حضور دکتر حسام هاشمیان،  دبیر علمی سمینار؛ شادی رضایی، دبیر اجرایی سمینار و مدیر پرستاری بیمارستان فارابی؛ بحر پیما، مدیر پرستاری بیمارستان حضرت رسول اکرم؛  چاووشی، سوپروایزر آموزش سلامت و میرزایی سوپروایزر آموزش ضمن خدمت بیمارستان فارابی،  در دفتر پرستاری این مرکز برگزار شد.در این جلسه ابتدا معیار های ارزیابی پوستر ها تعیین و ارزش گذاری شد، سپس ۱۵ پوسترارسالی در دو حیطه آموزش و پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. پوستر های منتخب در محل برگزاری سمینار به نمایش درمی آید. شایان ذکر است از ۳ پوستر برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.سمینار پرستاری بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران چهار شنبه ۲۴آذر ۱۳۹۵ در سالن همایش های رازی برگزار می شود.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0