2 آذر 1395

برگزاری جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی

گالری عکساین جلسه روز سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام  ریاست و معاون درمان بیمارستان فارابی، سرپرستاران و سوپروایزران، مسئولین واحد های رادیولوژی، آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی در سالن شورای این مرکز برگزار شد. مهندس موسوی در این جلسه به تشریح اهمیت گزارش دهی خطا و جایگاه آن در سازمان های فرا اعتباری پرداخت. خبر: امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0