27 مهر 1395

برگزاری جلسه استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان بهارلو

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، پیرو برگزاری جلسه آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی مورخ هفتم مهرماه، جلسه رفع اشکال و بررسی عملکرد واحدهای پاراکلینیکی، اداری و پشتیبانی در خصوص استانداردهای  دور سوم  اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران  با سخنرانی دکتر احمدی، روز سه شنبه، 27 مهر  ماه سالجاری  در سالن آمفی تئاتربیمارستان بهارلو برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0