امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 مهر 1395

برگزاری جلسه استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان بهارلو

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، پیرو برگزاری جلسه آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی مورخ هفتم مهرماه، جلسه رفع اشکال و بررسی عملکرد واحدهای پاراکلینیکی، اداری و پشتیبانی در خصوص استانداردهای  دور سوم  اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران  با سخنرانی دکتر احمدی، روز سه شنبه، 27 مهر  ماه سالجاری  در سالن آمفی تئاتربیمارستان بهارلو برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0