امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

برگزاری جلسه ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه

جلسه مربوط به گزارش شش ماهه پیشرفت پایان نامه دانشجویان دوره دکترا، امروز مورخ بیست و سوم آذر ماه با حضور "جناب آقای دکتر میرزازاده" مدیر گروه، استادان راهنما و جمعی از دانشجویان در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه هفت نفر از دانشجویان در حضور استادان راهنمای خود به ارائه گزارش پرداختند. آقای دیده بان و خانم علیزاده در حضور جناب آقای دکتر میرزازاده، خانم یخ فروش ها و خانم کشمیری در حضور سرکار خانم دکتر شیرازی، خانم نجفی پور، خانم کردستانی و آقای شفیعیان نیز در حضور جناب آقای دکتر جلیلی فعالیت های چند ماه اخیر خود را توضیح دادند. عناوین پایان نامه ها به شرح ذیل می باشد: آقای حسین دیده بان: تبیین فرایند توانمند شدن اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و تدوین مدل معرف بر اساس نتایج آن خانم مریم علیزاده: درك و مشاركت دانشجويان پزشكي از تأثير بازانديشي بر رهبري اشتراكي در تيم‌هاي يادگيري: مطالعه تلفيقي خانم افسانه یخ فروش ها: تدوين و اجراي الگوي آموزشي شبيه‌سازي جهت آموزش مهارت ارتباطي– خبر بد با رويكرد هنر و تأثير آن بر عملكرد و نگرش دستياران فوق تخصصي انكولوژي بيمارستان شريعتي و امام خميني، 1394 خانم فاطمه کشمیری: طراحي، تدوين و اجراي مدل آموزش بين حرفه‌اي مبتني بر مدل‌هاي تغيير رفتار مرحله‌اي در بخش اورژانس خانم صدیقه نجفی پور: اثربخشی ابزار مینی­پات بر ارتقای توانمندی­های حرفه­ای دستیاران طب اورژانس و تبیین تجارب آنان: یک مطالعه ترکیبی خانم آزاده کردستانی مقدم: تبيين فرايند و ارائه مدل معرف چگونگي تأثير آموزشي نظام ارزيابي فراگيران بر يادگيري دانشجويان پزشكي و عوامل تأثيرگذار بر آن آقای مجید شفیعیان: طراحی مدل غیرخطی در بهینه سازی ارزیابی میزان توانایی آزمودنی ها و نقطه برش در آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی کشور دومین نوبت گزارش های این دوره سه شنبه هفته آتی مورخ سی ام  آذر ماه برگزار خواهد شد.                                                                   


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0