امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 دی 1395

برگزاری جلسه آذرماه کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان سینا

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ جلسه آذرماه کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی این مرکز با حضور دکتر مجتبی مجتهد زاده، فوق تخصص فارماکولوژی بالینی و مسئول کمیته، دکتر مظاهر قربانی و دکتر محمدرضا خاجوی، معاونین درمانی و  آموزشی این مرکز، حسن برکتی، مدیر بیمارستان، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری و دیگر اعضای کمیته در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل گردید. در این نشست در خصوص سنجه های اعتبار بخشی واحد مدیریت دارویی شامل: فرمولاری بیمارستان، لیست داروهای حیاتی و ضروری، داروهای پرخطر و مشابه و شیوه نشانه گذاری آنها و همچنین داروهای خود به خود متوقف شونده بحث و تبادل نظر شد.  در جلسه آذرماه کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان، موضوع تشکیل تیم زخم بستر این مرکز که اعضای آن شامل پزشک و پرستار باشد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0