امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 دی 1395

برگزاری جلسه آبان ماه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: جلسه آبان ماه کمیته  اقتصاد درمان، دارو و  تجهیزات پزشکی این مرکز با حضور دکتر مجتبی مجتهد زاده، فوق تخصص فارماکولوژی بالینی و مسئول کمیته، دکتر مظاهر قربانی و دکتر محمدرضا خاجوی، معاونین درمانی و  آموزشی این مرکز، حسن برکتی، مدیر بیمارستان، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری و دیگر اعضای کمیته در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل گردید. در این نشست مبحث سنجه های اعتباربخشی کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی مورد  بحث و بررسی اعضاء کمیته قرار گرفت و همچنین از زحمات دکتر آذر حدادی، رئیس کمیته کنترل عفونت و استاد بیماری های عفونی بیمارستان سینا در خصوص کنترل بهینه و مناسب تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در بیمارستان تقدیر و تشکر گردید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0