امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 بهمن 1395

برگزاری جلسات کمیته های نیمه دوم دی ماه در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، نیمه دوم دی ماه سال 95 بیمارستان سینا شاهد برگزاری نشست کمیته های بهداشت محیط، حفاظت فنی و بهداشت کار، مرگ و میر و عوارض، تریاژ و اورژانس بود. کمیته بهداشت محیط بیمارستان با حضور حسن برکتی، مدیر بیمارستان ، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری این مرکز و دیگر اعضاء کمیته در سالن شورا مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در نشست کمیته بهداشت محیط بیمارستان مسائل بهداشتی واحدهای رختشویخانه و آشپزخانه بررسی شد همچنین در زمینه تفکیک زباله های بخش CCU ، برگزاری کلاس آموزشی بهداشت برای پرسنل خدمات ، سهمیه بندی شیر پرسنلی که در طبقات زیر زمین ساختمان های  بیمارستان کار می کنند بین اعضاء کمیته بحث و تبادل نظر گردید. از دیگر نشست های نیمه دوم دی ماه تشکیل جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بود که با حضور حسن برکتی، مدیر بیمارستان ، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری این مرکز  و دیگر اعضاء کمیته در سالن شورا مدیریت بیمارستان برگزار شد. در این نشست پس از قرائت دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع اعضاء کمیته در زمینه خرید گوشی عایق صدای صنعتی برای پرسنل بخش CSR ، جانمایی CSR جدید طبق استانداردها ، پیگیری جهت سنجش عوامل زیان آور محیطی ، پیگیری برای انجام طب کار  و همچنین درخصوص تجهیزات واحد رختشویخانه بحث و تبادل نظر شد. کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستان سینا نیز در نیمه دوم دی ماه با حضور  دکتر محمد رضا خاجوی، معاون آموزشي بيمارستان،  دکتر مظاهر قربانی معاون درمان و مسئول فني این مرکز و ديگر اعضاء کميته در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد و به بررسی و مطالعه 48 پرونده بیماران این مرکز پرداخته شد. کمیته تریاژ دی ماه این مرکز نیز با حضور  مهندس هادی مخبر،  مشاور رئیس بیمارستان سینا ، حسن برکتی، مدیر این مرکز، سوریا بابایی، سرپرستار بیمارستان ، دکتر پویا پاینده مهر، رئيس بخش اورژانس ، دکتر حسین کرمانپور مدير اورژانس و ديگر اعضاء کميته در سالن شوراي رياست بيمارستان برگزار گرديد. در نشست کمیته تریاژ موضوعات دستورالعمل تریاژ ، تریاژ و ویزیت بیماران سطح 5 ، برگزاری کلاس آموزشی تریاژ توسط یکی از اساتید طب اورژانس در هرماه  مورد نقد و بررسی قرار گرفت. جلسه کمیته اورژانس این مرکز نیز با حضور مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان ، حسن برکتی، مدیر این مرکز، سوریا بابایی مدیر دفتر پرستاری بیمارستان ،  پویا پاینده مهر، رئیس بخش اورژانس، حسین کرمانپور، مدیر اورژانس و دیگر اعضاء کمیته در سالن شورای ریاست بیمارستان برگزار گردید. در این نشست دکتر کرمانپور، مدیر اورژانس این مرکز به ارائه گزارشی از آمار یک ماهه میزان همکاری بخش های بستری بیمارستان با بخش اورژانس برای تخصیص تخت پرداخت و مقرر گردید؛ گزارش این همکاری به بخش های مربوطه نیز بازخورد داده شود و از بخش هایی که همکاری مناسبی داشته اند تشکر به عمل آید و در ادامه جلسه نیز گزارشی از بازدید معاونت درمان دانشگاه از بخش اورژانس ارائه گردید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0