13 دی 1395

برگزاری بیست و یکمین ژورنال واچ

خانم آزاده روح الامینی بیست و یکمین   journal watchگروه آموزش پزشکی را امروز مورخ سیزدهم دی ماه در سالن جلسات آزمایشگاه جامع تحقیقات ارائه کردند. در این ژورنال پنج مقاله از مجلهMedical  Teacher   ارائه شد. سپس فرم های ارزشیابی ژورنال برگزار شده از طریق گوگل فرم برای افراد ایمیل شد.                                                                


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0