امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
30 آذر 1395

برگزاری بیست و چهارمین ژورنال کلاب

بیست و چهارمین ژورنال کلاب دانشجویان گروه آموزش پزشکی در روز بیست و نهم آذر ماه در سالن جلسات آزمایشگاه جامع تحقیقات برگزار شد. آقای مصطفی دهقانی پوده دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی در این جلسه مقاله ای با عنوان Mapping the dark matter of context: a conceptual scoping review را ارائه کردند؛ سپس ارائه دهنده و حاضرین، به نقد و بررسی مقاله مذکور پرداختند و جلسه با جمع بندی مدیر گروه به اتمام رسید.                 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0