امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آبان 1395

"برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

  "برگزاري بيست وچهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" بيست و چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 10/08/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، ژنتيك، ايمونولوژي، فيزيولوژي و ميكروب شناسي و فيزيك پزشكي تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است:   1-  نامه گروه هاي بيوشيمي باليني و آموزش پزشكي در خصوص درخواست سنوات تحصيلي اضافي (براي اولين بار) براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 مطرح و با آن موافقت شد. 2-  درخواست گروه بيوشيمي باليني، مبني بر اضافه كردن استاد مشاور براي پايان‌نامه دانشجوي دوره دكتري تخصصي گروه مطرح و با آن موافقت گرديد. 3-  2 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان مقطع دكتري تخصصي از گروه فيزيولوژي (شامل 1 فقره پرديس بين الملل) مطرح و با برگزاري جلسه دفاعيه پس از اصلاحات ضروري موافقت گرديد. 4-   تعداد 3 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد و1 فقره دكتري تخصصي از گروه فيزيك پزشكي توسط نماينده گروه مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را در مورد آنها اتخاذ نمود.        جلسه ساعت 15 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0