28 آذر 1395

"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

بيست و هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 22/09/95 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، ژنتيك، مهندسي پزشكي، فيزيولوژي، ايمونولوژي، فارماكولوژي، فيزيك پزشكي، اخلاق پزشكي و بيوشيمي باليني تشكيل شد. در آغاز، معاون تحصيلات تكميلي هفته وحدت و ايام ميلاد پربركت حضرت نبيّ مكرم اسلام (ص) و حضرت امام صادق (ع) را به همكاران تبريك و تهنيت گفت.   موضوعات مطروح شده و تصميمات متخذه به شرح ذيل است:   1)      3 فقره نامه هاي گروه آناتومي مبني بر تغيير در عنوان يك پروپوزال  و اضافه شدن استاد مشاور به پايان نامه 2 نفر از دانشجويان مقطع دكتري تخصصي(PhD) مطرح و  در مورد تغيير عنوان شورا مقرر نمود، دلايل اين امر از گروه استعلام و همچنين نسخه جديد پروپوزال ارايه شود. در خصوص همكاران استادان مشاور پيشنهادي نيز، شورا مقرر نمود، پس از استعلام نقش آنها در پروپوزال، مراتب در سوابق پروپوزال ثبت و به گروه منعكس شود. 2)   نامه گروه ژنتيك در خصوص درخواست سنوات تحصيلي اضافي (براي اولين بار) در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 براي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد مطرح و با آن موافقت شد. 3)      10 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي ژنتيك (يك فقره كارشناسي ارشد)، فيزيولوژي (يك فقره دكتري تخصصي)، بيوشيمي (يك فقره دكتري تخصصي)، اخلاق پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي)، فيزيك پزشكي  (يك فقره دكتري تخصصي)، مهندسي پزشكي (2 فقره دكتري تخصصي و يك فقره كارشناسي ارشد)، روانشناسي باليني (1 فقره كارشناسي ارشد)، ايمونولوژي ( 1 فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري جلسات دفاعيه پس از اصلاحات ضروري موافقت شد. 4)      تعداد 3 فقره پروپوزال از گروه هاي فيزيك پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي)، آناتومي (1 فقره كارشناسي ارشد) وبيوشيمي (1 فقره كارشناسي ارشد) توسط نماينده گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0