19 مهر 1395

"برگزاري بيست ودومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

  "برگزاري بيست ودومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" بيست و دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 12/07/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور مشاور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، مهندسي پزشكي، فيزيولوژي، فارماكولوژي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي و فيزيك پزشكي تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است: 1-  نامه گروه هاي بيوشيمي باليني و آناتومي در خصوص درخواست سنوات تحصيلي اضافي (براي اولين بار) در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مطرح و با آن موافقت شد. 2- درخواست گروه بيوشيمي مبني بر در نظر گرفتن استاد مشاور براي پايان‌نامه دانشجوي دوره دكتري تخصصي گروه نيز مطرح و با آن موافقت گرديد. 3-   تعداد 3 فقره پروپوزال از گروه هاي علوم تشريح (يك فقره مقطع كارشناسي ارشد)، فيزيك پزشكي (يك فقره مقطع دكتري تخصصي)، ميكروب شناسي (يك فقره مقطع كارشناسي ارشد) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را در مورد آنها اتخاذ نمود.        جلسه ساعت 14:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0