امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آذر 1395

برگزاری بیستمین ژورنال واچ

خانم آفاق زارعی بیستمین   journal watchگروه آموزش پزشکی را در روز دوشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه در سالن جلسات آزمایشگاه جامع تحقیقات ارائه کردند. در این ژورنال یازده مقاله از مجلهMedical Education  ارائه شد. در پایان نیز فرم های ارزشیابی ژورنال برگزار شده از طریق گوگل فرم برای افراد ایمیل شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0