5 مهر 1395

"برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

  "برگزاري بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 29/06/95 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور مشاور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي (جناب آقاي دكتر كاشاني) و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، ايمونولوژي، زنتيك، فارماكولوژي و ميكروب شناسي تشكيل شد. موارد مطروحه و تصميمات متخذه به شرح ذيل است: 1-  نامه گروه هاي روانشناسي و فيزيك پزشكي در خصوص درخواست سنوات تحصيلي اضافي (براي اولين بار) در نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 براي تعدادي از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مطرح و با آن موافقت شد. 2-6 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي مهندسي پزشكي (يك فقره كارشناسي ارشد)، فيزيك پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي)، روانشناسي (يك فقره كارشناسي ارشد)، علوم تشريح (يك فقره كارشناسي ارشد)، و ژنتيك (2 فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري جلسه دفاعيه پس از اصلاحات ضروري موافقت شد. 3-  تعداد 2 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه هاي ژنتيك و ميكروب شناسي توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود.        جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0