23 شهریور 1395

برگزاری اولين آزمون شفاهي بورد فوق تخصصي مراقبتهاي ويژه در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: صبح روز یکشنبه 21 شهریورماه 95 اولین آزمون شفاهی بورد فوق تخصصی مراقبتهای ویژه با حضور اعضای هیئت بورد در بیمارستان سینا برگزار شد. بنابراین گزارش دکتر اتابک نجفی؛ دبیر هیات بورد فوق تخصصی مراقبتهای ویژه در گفتگوی خود با روابط عمومی این مرکز و در توضیح آزمون فوق افزود: دوره مراقبتهای ویژه از دو سال قبل به دوره فوق تخصصی ارتقاء یافت. دکتر نجفی در ادامه افزود: امسال نیز اولین آزمون بورد فوق تخصصی مراقبتهای ویژه برگزار شد و بخش شفاهی آزمون نیز با نظارت اعضای هیئت بورد از سراسر کشور ، در بیمارستان سینا برگزارگردید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0