28 آذر 1395

برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم

برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم موضوع امتحان : اندام تحتانی راک وود تاریخ امتحان : 95/10/02  پنج شنبه زمان ساعت :  10 صبح مکان : مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) - دفترمعاونت آموزشی -اتاق کامپیوتر


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0