10 مهر 1395

برگزاری اردوی یک روزه ویژه بانوان بیمارستان فارابی

بر اساس این گزارش، در آستانه فرارسیدن هفته سلامت بانوان، و به همت کارگروه بانوان این بیمارستان اردوی یکروزه ای روز ینجشنبه 8 مهر1395 با شرکت جمعی از بانوان شاغل در واحد های اداری و بالینی این بیمارستان در پارک بهشت مادران( حقانی)برگزار شد. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0