23 شهریور 1395

برنامه گذر

برنامه گذر شامل زمان تحويل پوشه مدارك و سخنراني ها و ضيافت و.... مي باشد. جهت دريافت آن اينجا را كليك فرماييد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0