امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 آبان 1395

برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵

كارگاههای مقاله نويسی مقدماتی،پيشرفته و نقد و داوری مقالات توسط  دكتر شاهين آخوندزاده و كارگاه های آموزشیspss جستجوي الكترونيك، محاسبه حجم نمونه،روش تحقيق ۱و۲ ، مرور نظام مند و متا آنالیز توسط دكتر علی پاشا ميثمی و دكتر كمالی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ برگزار می گردد.برای ثبت نام كارگاه های آموزشی كه در دانشكده پزشكی برگزار می  شود با شماره ۶۶۴۱۸۴۶۶ ،(خانم مهدی  نيا) تماس حاصل نماييد. آدرس: ميدان انقلاب اسلامی، خ قدس، خ پورسينا، ضلع‌ شمالی دانشگاه تهران،  ساختمان اداری برای ثبت نام كارگاه آموزشی بيمارستان امام با شماره ۶۶۵۸۱۵۳۸(خانم  معارف وند)تماس حاصل نماييد. آدرس: تهران- بلوار کشاورز- بیمارستان امام خمینی- روبروی باند هلیکوپتر  برای ثبت نام كارگاه آموزشی بيمارستان شریعتی  با شماره ۸۸۲۲۰۰۳۳ يا ۸۴۹۰۲۳۹۷ (خانم دریایی) تماس حاصل نماييد. آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی – خیابان جلال آل احمد*زمان برگزاری كارگاه های مقاله نويسی و نقد داوری مقالات ساعت ۷:۳۰ صبح در دانشكده پزشكی و بيمارستان ها می باشد.*زمان برگزاری كارگاه‌های روش تحقيق، جستجوی الكترونيك، محاسبه حجم نمونه و  SPSS در دانشكده پزشكی ساعت ۸:۳۰ می باشد.خبر: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0