6 آذر 1395

برنامه مهارت هاي زندگي

 برنامه مهارت هاي زندگي به شرح زير مي باشد: گروه اول / خانم دکتر تقوی و خانم دکتر عظیمی پنج شنبه  95/10/02  ساعت 18-8  گروه دوم / خانم بیان و دکتر توفیقی پنج شنبه  95/10/02  ساعت 18-8 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0