امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 مهر 1395

بررسی میزان بروز p16 در تومورهای اپیتلیالی بوردرلاین سروز تخمدان و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک در بیماران دربیمارستان جامع زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین سالهای 1382 تا1392

گزارشات متعددی مبنی بر ارتباط میزان تظاهر پروتئین های چرخه سلولی و تومورهای تخمدان در دست است، با این حال ارتباط دقیق نحوه بروز این پروتئین ها و نوع تومور و پیش آگهی آن در دست نمی باشد. P16 به عنوان یکی از پروتئین های مهم تنظیم کننده چرخه سلولی شناخته شده است. این پروتئین با کاهش پیشرفت سلول ها از مرحله ی G1 به  S در تنظیم چرخه سلولی نقش ایفا می کند. نحوه ی بروز این پروتئین می تواند در پیش آگهی تومورهای تخمدان مؤثر باشد. با توجه به اهمیت حفظ باروری در خانم های جوان که دچار این تومور شده اند دانستن فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی آن جهت انتخاب درمان مناسب با اهمیت می باشد. لذا ما در این مطالعه بر آن شدیم که بیمارانی که در بین سال های 82 تا 92 به علت تومور بوردرلاین تخمدان در بیمارستان جامع زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت درمان قرار گرفته اند از نظر میزان بروز P16 و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گیرند. : كليد واژه ها:  تومورهای اپیتلیالی بوردرلاین سروز تخمدان، p16 مشخصات دانشجو: نام: ساره سدیدی       رشته تحصيلي:پزشکی            مقطع: دکترای حرفه ای                   گروه آموزشي : پاتولوژی           پست الكترونيك دانشجو: sareh.sadidi@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی مود، سرکار خانم دکتر سهیلا سرمدی     اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر یارندی    اساتيد داور: سرکار خانم دکتر افتخار ایزدی، سرکار خانم دکتر نوذریان زمان دفاع :    روز:چهارشنبه        تاريخ: 28/7/95            ساعت: 8:30 مكان دفاع به آدرس خیابان کریم خان زند، بیمارستان زنان محب، آمفی تئاتر بیمارستان اطلاعات به زبان انگليسي Title: Incidence rate of p16 in borderline serous ovarian epithelial tumors and its relation with clinicopathologic factors in Women Hospital, Tehran University of Medical Sciences between 2008-2014 Abstract:there are several reports which shows that cell cycle regulators have a correlation with ovarian cancers, but we don’t know the exact correlation yet. P16 is one of the most important proteins which can regulate cell cycle by reducing the progression of cells from G1 to S level. In this study we want to find the incidence of p16 and its relation with clinicopathological features in women who had surgery because of borderline serous ovarian epithelial tumors between 2008-2014 Keywords:p16, borderline serous ovarian epithelial tumors   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:   1-Giovanna Giordano, Ciniza Azzoni, Tiziana D’Adda, Alba Rocco, Letizia Gnetti, Elisabetta Froio, Carla Merisio, Mauro Melpignano. Human papilloma virus status, p16, and p53 overexpression in epithelial malignant and borderline ovarian neoplasms, parma university 204 (2008) 163-174     2-’Neill C J O, McBride H A, Connolly L E, Deavers M T, Malpica A & McCluggage W G .High-grade ovarian serous carcinoma exhibits significantly higher p16 expression than low-grade serous carcinoma and serous borderline tumour.. Histopathology 2007, 50, 773–779.     3- M. C. MARINAŞ, D. G. MOGOŞ, CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU,  A. STEPAN, FLORENTINA. The study of p53 and p16 immunoexpression  in serous borderline and malignant  ovarian tumors. Rom J Morphol Embryol, 2012 53(4) ,:1021–1025       4- Lee YH(1), Heo JH, Kim TH, Kang H, Kim G, Kim J, Cho SH, An HJ Significance of cell cycle regulatory proteins as malignant and prognostic biomarkers in ovarian epithelial tumors ,.Int J Gynecol Pathol. 2011 May;30(3):205-17.     5-Li Sui, M.D., Youyi Dong, M.D., Masayuki ohno, M.D., Ph.D, Masaki Goto, M.D., Teruo Inohora, M.D., Ph.D., Katsuyoshi Sugimoto, M.D., Yuji Tai, Tamostu Hando, M.D., Ph.D., and Masaki Tokuda, M.D., Ph.D.,Inverse expression of Cdk and p16 in Epithelial Ovarian Tumors, gynecology oncology 79,230-237 (2000)     6- Tomoko G, Masashi T, Junko H, Toshiyuki K, Shigenori O, Keiichi F and Hitoshi T. p16INK4a expression in cytology of ascites and response to chemotherapy in advanced ovarian cancer. Int. J. Cancer:  2009,125, 339–344     7- Khouja MH, Baekelandt M, Nesland JM, Holm R.The clinical importance of Ki-67, p16, p14, and p57 expression in patients with advanced ovarian carcinoma. Int J Gynecol Pathol. 2007 Oct;26(4):418-25.     9-  Catherine Uzan, Anne-sophie Zanini-Grandon, Enrica Bentivegna,Sebastien Gouy, Alexandra Leary, Pierre Duvillard,  Philippe Morice. Outcome of Patients With Advanced-Stage Borderline Ovarian Tumors After a First Peritoneal Noninvasive Recurrence. Int J Gynecol Cancer 2015;25: 830Y836.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0