امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 آبان 1395

بررسی راهکارها و چالش های اجرای برنامه تعهدحرفه ای در بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،در این جلسه که روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ تشکیل شد دکتر فاطمه علیپور عضو دفتر تعهدحرفه‌ای دانشگاه و دبیر کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان ؛ دکتر آرش میر محمد صادقی، عضو هیئت علمی، منتی دبیر کمیته اخلاق و مسئول روابط عمومی؛ حاتمی، سوپروایزر؛ باقری، مسئول رسیدگی به شکایات شرکت داشتند.در ابتدا دکتر علیپور با ذکر تاریخچه ای از نحوه شکل گیری دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه و اقدامات صورت گرفته توسط این دفترگفت: در راستای برنامه چهار ساله دانشگاه و اعلام تعهد هیئت رئیسه دانشگاه نسبت به اجرای برنامه های  تعهد حرفه ای، این دفتر به‌ منظور رصد کردن و انجام برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم در اجرای فعالیت‌های مربوط به حوزه تعهد حرفه‌ای در سطح دانشگاه ایجاد شد.وی سپس به انتخاب برخی از بخش های بیمارستان های شریعتی و امام به عنوان بخش منتخب برای پیاده سازی برنامه های تعهد حرفه ای، اشاره کرد و گفت:بیمارستان های  روزبه و فارابی نیز بعدا به این بخش ها اضافه شدند ولی با توجه به ساختار و شرایط ویژه بیمارستان فارابی و عدم تطابق بخش های آن با تعریف خاص بخش های منتخب، ریاست وقت بیمارستان فارابی متعهدبه پیاده سازی این پروژه در کل بیمارستان شد.دکتر علیپور عمده برنامه های این پروژه را در سه محور آموزش، ارزیابی و بازخورد اصلاحی دسته بندی کرد و گفت: این محورها را باید در تمام گروه های بالینی و غیر بالینی بیمارستان ها به اجرا درآورد.وی در ادامه به تشریح فعالیت های انجام شده در بیمارستان فارابی پرداخت و گفت:در مورد دستیاران تا اندازه زیادی برنامه استقرار یافته است گرچه نواقصی دارد ولی خوشبختانه گرچه به صورت بطئی تغییراتی را در دستیاران مشاهده می کنیم. کارهای زیادی در این گروه انجام شده است. مثلا موضوع تعهدحرفه ای جزء آموزش های ورودی آنان گنجانده شده و در انتهای هر چرخش بخش، از این لحاظ ارزیابی می شوند. دبیر کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی، اجرای پروژه در گروه پزشکان را دارای چالش هایی خاص دانست و گفت: پزشکان شاغل در بیمارستان را می توانیم در دو گروه چشم پزشک و بیهوشی در نظر بگیریم. در مورد آموزش گروه چشم، هم میتوان از چارچوب های آماده ای که در سینا و شریعتی در حال اجرای آن هستیم و یا از کارگاه هایی که در EDC برگزار می شود، استفاده کرد؛ هم می توانیم نظر متعالی تری داشته باشیم و یک کارگاه ویژه چشم پزشکان را طبق مدل مورد تایید آکادمی چشم پزشکی امریکا  طراحی کنیم. که خروجی آن می تواند تدوین سند تعهد حرفه ای چشم پزشکی باشد که در واقع یک سند تعالی است مثل گروه روان پزشکی.وی تاکید کرد:به هر حال اجرای چنین کارگاهی نیاز به نیروی انسانی و توان بیشتری دارد. قصد اجرای آن را داشتیم ولی با تغییر مدیر گروه چشم پزشکی منتظریم سیاست ها و اولویت های گروه مشخص شود. گرچه در چارچوب EDC هم می توان این کارگاه را اجرا کرد.دکتر علیپوردر مورد اجرای برنامه برای گروه بیهوشی نیز گفت: گروه بیهوشی بیمارستان تنها بخشی است که با شرایط مورد انتظار بخش های منتخب همخوانی بیشتری دارد. تعداد افراد آن مشخص تر و ثابت تر است .می توان به طور کامل از الگوی پیاده شده در بخش بیهوشی بیمارستان امام استفاده نمود و بدون کار اضافی دقیقاکارهای آن ها را در فارابی اجرا کنیم.  عضو دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه سپس به اقدامات صورت گرفته در گروه پرستاران پرداخت و گفت: ابتدا در بیمارستان یک هسته مرکزی متشکل از سرپرستار وقت، سوپروایزرهای آموزشی، پژوهشی و مسئول کمیته های بیمارستان و یکی از پرستاران علاقه مند تشکیل دادیم تا آموزش داده شوند. ولی بعدا تصمیم گرفتیم این آموزش ها را در سطح گسترده تر و برای تمام پرستاران بخشهای منتخب و  تحت عنوان تربیت مدرسین رفتار حرفه ای دفتر پرستاری دانشگاه برگزار نماییم. این کارگاه ها روز های چهار شنبه در دانشگاه برگزار و سه نفر از بیمارستان فارابی در این کارگاه ها شرکت می کنند. سعی ما بر این است تا در سمینار بعدی فارابی یک کارگاه رفتار حرفه ای پرستاران را برای پرستاران بخش های منتخب برگزار نماییم .دکتر علیپور با اشاره به اهمیت بحث رفتار حرفه ای در کادر اداری گفت: تا به حال بحث رفتار حرفه ای فقط برای کارکنان بالینی مطرح شده است در حالیکه بخش بزرگی از کارکنان بیمارستان ها، که با بیمار هم تعامل مستقیم دارند، کارکنان اداری هستند. در حال حاضر معاونت توسعه دانشگاه هم مامور شده تا رفتار حرفه ای را کادر اداری نیز اجرا نمایند.وی در مورد آموزش کارکنان غیر بالینی گفت: اجرای پروژه تعهد حرفه ای در کادر اداری به خودی خود مشکل است و در بیمارستان فارابی به دلیل تعداد زیاد کارکنان غیر بالینی و تنوع مشاغل و رده های شغلی مشکل بیشتر می شود که باید برای آن چاره ای بیاندیشیم . باید رفتار حرفه ای را در چارچوبی که به آن ها مربوط می شود، و نه بیشتر، آموزش داد و برای ارتقای سیستم اتحاد کل تیم بیمارستان اعم  از کادر بالینی و غیر بالینی در رعایت رفتار حرفه ای حفظ شود.دکتر علیپوردر مورد بخش ارزیابی پروژه گفت: در گروه پزشکان ارزیابی ها را به درجاتی شروع کرده ایم ولی در گروه کارکنان و پرستاران باید ببینیم مدیریت بیمارستان چه ساختاری را پیش بینی می کند. عضو دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه در مورد ابزار ارزیابی رفتار حرفه ای اظهار داشت: یکی از پروژه های دفتر، طراحی فرم های استاندارد ارزیابی است که البته هنوز نهایی نشده و مراحل آخر اعتبار سنجی را می گذراند. معطل آماده شدن این فرم ها شدیم تا برای ارزیابی گروه های مختلف در بیمارستان از فرم خوبی استفاده شود.وی افزود: ابزار ارزیابی در این زمینه بسیار زیاد است. ولی باید برای شرایط خاص ما تغییراتی در آن ایجاد و اعتبار سنجی شود. مثلا ما برای ارزیابی رزیدنت ها هم از یک ابزار استاندارد بین المللی استفاده کردیم و تغییراتی در آن دادیم. برای پرسنل هم می توان این کار را انجام داد. وی با تاکید بر پیگیری ارزیابی سیستماتیک پرسنل در تمامی رده ها با استفاده از انواع ابزار های قابل دسترسی گفت: بسیاری از این ابزار ها را می توان از دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه درخواست کرد. برخی از این ابزار ها در دستورالعمل های اداری موجود است که می توان از معاونت پشتیبانی دانشگاه گرفت. ولی آن چه در تمامی موارد حائز اهمیت است؛ ارزیابی منظم ادواری از تمام  سطوح شغلی بیمارستان، مجزای از سایر عملکرد ها است. گرچه در بسیاری از موارد عناوین  تعهد حرفه ای با عناوین ارزیابی عملکرد کارکنان اشتراک دارد.عضو دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه با تاکید بر نقش تعهد مدیریت کلان در اجرای این پروژه اظهار داشت: آن چیزی که اختصاصا از شما، به عنوان قائم مقام ریاست بیمارستان، انتظار داریم؛ بسیج نگاه رفتار حرفه ای در مجموعه مدیریتی بیمارستان است به گونه ای که در ارزشیابی و ارتقا پرسنل جزء ملاک های انتخاب محسوب گردد. وی تصریح کرد: ما می خواهیم از این ابزار درست استفاده کنیم تا مبنایی برای ارتقا فرد به فرد شود. اگر این کار با ساختاری درست پایه ریزی نگردد، بهترین کادر دنبا را هم که داشته باشیم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.دکتر علیپور برنامه رفتار حرفه ای را یک پروژه جدی دانست که تعهد مدیریت کلان را می طلبد تا افراد را ملزم به پاسخگویی،گرفتن فید بک و اصلاح رفتار کند.وی در مورد راهکارهای اجرای پروژه برای کادر غیر بالینی گفت: دو راهکار داریم. یکی این که مرحله به مرحله  پیش برویم و در هربار یک گروه را وارد برنامه کنیم. راه دیگر این است که  تمام گروه های شغلی را در نظر بگیریم و همه را باهم بخواهیم جلو ببریم. که کار بسیار بزرگی است و ظرافت های علمی و وسواس ویژه ای را می طلبد. همه این ها بستگی دارد به سیاست ها و میزان تعهد مدیریت کلان بیمارستان به بحث تعهد حرفه ای . مدیریت کلان بیمارستان باید مشخص کند تا چه حد به این کار تعهد دارد و حدود را مشخص کند.وی با پیشنهاد تشکیل کارگروه تعهد حرفه ای در بیمارستان گفت : باید یک تیم در ساختار بیمارستان گنجانده شودو  افرادی مسئولیت این کار را بر عهده بگیرند.ابزار های موجود و ابزار های پیشنهادی دانشگاه را برای گرو ههای مختلف بررسی و در صورت لزوم آن ها را مناسب سازی کنند آن ها را به تایید برسانند و در بیمارستان اجرا کنند. دکتر علیپور همچنین پیشنهاد کرد یک کارشناس زبده با اختیارات بالا به عنوان کارشناس تعهد حرفه ای بیمارستان تعیین شود تا امر آموزش، ارزیابی و ارائه پسخوراند تعهد حرفه ای را در سطح بیمارستان و دانشگاه پیگیری نماید.  دکتر صنعت کار، قائم مقام  ریاست بیمارستان فارابی نیز با تاکید بر ضرورت و اهمیت بحث رفتارحرفه ای، این امر را راه حل مشخص افزایش رضایت مراجعین و سیاست مورد تایید مدیریت ارشد بیمارستان خواند و پیشنهاد کرد؛ کارگروه اخلاق و تعهد حرفه ای از این پس در دفتر رییس بیمارستان و با حضور مدیر گروه چشم پزشکی تشکیل شود.  وی رفتار حرفه ای را  اولویت قطعی بیمارستان قلمداد کردکه باید برای تمام گروه ها به طور همزمان پیش برود. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0