28 دی 1395

با همکاری پزشکی قانونی؛ کنفرانس یک روزه آموزه های قانونی در بیمارستان فارابی برگزار می گردد

دفتر حقوقی بیمارستان فارابی با همکاری پزشکی قانونی برگزار می کند:کنفرانس یک روزه "آموزه های قانونی" برای کادر درمان با حضور اساتید پزشکی قانونی و اخلاق پزشکیویژه پرسنل پرستاری، بینایی سنجی، اتاق عمل، مدارک پزشکی، بیهوشی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و ماماییزمان: پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۸ لغایت ۱۴:۳۰مکان: سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان فارابیبا امتیاز بازآموزی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0