امروز : سه شنبه 29 مهر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 بهمن 1395

با معرفی برترين فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه، هجدهمين جشنواره ابن سينا برگزار شد

پيش از ظهر امروز 13 بهمن ماه،هجدهمين جشنواره ابن سینا با معرفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه ارائه جوايز ابن سينا وحيكم جرجاني با اعطاي گرانت‌های آموزشی و پژوهشی برگزار شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اين مراسم از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 13 بهمن ماه در تالار ابن سيناي دانشكده پزشكي همراه با معرفي و تقدير برگزيدگان پژوهشي و آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و با حضور دكتر جعفريان رييس دانشگاه، دكتر ملك زاده معاون تحقيقات و فناوري و دكتر لاريجاني معاون آموزشي وزارت بهداشت و جمعي از معاونين دانشگاه، روساي دانشكده ها و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد.دانشكده پزشكي در اين دوره از جشنواره نيز  مانند سالهاي قبل خوش درخشيد و نيمي از جوايز جشنواره اعم از‌ آموزش و پژوهش را از آن خود كرد.اسامي برگزيدگان دانشكده پزشكي در بخش هاي مختلف به شرح ذيل است:بخش پژوهشپژوهشگر برگزيده- علوم پايه: دكتر نيما رضايي( متخصص ايمنولوژي باليني)پژوهشگر برگزيده - علوم پايه:دكتر فرشاد فرزاد فرپژوهشگر جوان برگزيده- علوم باليني:دكتر ساسان مقيمي (فلوشيپ گلوكوم)پژوهشگر جوان برگزيده- علوم باليني:دكتر عرفان اميني( متخصص اورولوژي)مقاله برگزيده بر اساس بيشترين ارجاعاتبا عنوان: The International Criteria for Behcets Dissease ICBDبه سرپرستي دكتر دواچي در رابطه با بيماري بهجتكتاب تاليفي برگزيده:با عنوان  Perinatal Tissue-Derived Stem Cells تاليف دكتر بابك ارجمند پژوهش برگزيده مرتباط با صنعت و جامعه:دكتر اميد امينيان، دكتر غلامرضا يعقوب پور، دكتر رامين مهرداد فهرست برگزيدگان بخش آموزش(جايزه حكيم جرجاني):جايزه پيشكسوت آموزشي دانشگاه:دكتر شهين بهجني اردكاني متخصص كودكاندكتر محمود فرزان فوق تخصص جراحي دستجايزه آموزشگر برتردانشگاه(حكيم جرجاني)دكتر سيد محمد توانگر فلوشيپ اندوكرين پاتولوژيدكتر فاطمه حاجي محمدي: متخصص بيهوشيدكتر حبيب اله محمود زاده فلوشيپ جراحي سرطاندكتر آذرخش مكري( متخصص روانپزشكي)دكتر فرشيد نوربخش( دكتراي تخصصي ايمنولوژي)دكتر رامش عمراني پور فلوشيپ جراحي سرطاندكتر بابك گرايلي فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژيدكتر منصور ملائيان فوق تخصص جراحي كودكانجايز بخش خدمات ويژه  خدمات و فعاليت هاي ويژه در حوزه مديريت دانشگاهدكتر عباسعلي كريمي( فوق تخصص جراحي قلب و عروق)الگوي رفتاري اخلاق و تعهد حرفه ايدكتر رويا ستارزاده فلوشيپ اكوكارديو گرافي جوايز اعطا شده به برگزيدگان به شرح ذيل است:كليه بخش هاي پژوهشرتبه اول: 80 ميليون ريال(گرنت)+30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش خارج از كشور+20 ميليون ريال جايزه نقدي جايزه مجله برگزيده:مجموع ريالي موارد فوق (130) ميليون ريال در اختيار سيردبير مجله قرار داده مي شود تا در راستاي ارتقاي مجله هزينه گردد.جايزه پايان نامه برگزيده:30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش خارج از كشور +20 ميليون ريال جايزه نقديبخش هاي آموزشيجايزه كشوري ابن سينا:80 ميليون ريال گرنت آموزشي*+30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***+هديه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي+20 ميليون ريال جايزه نقديجايزه پيشكسوتان آموزشي دانشگاه:80 ميليون ريال گرانت آموزشي+30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور+20 ميليون ريال جايزه نقديجايزه يك عمر تلاش در عرصه آموزش علوم پزشكي دانشگاه:80 ميليون ريال گرنت‌ آموزشي+30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور+20 ميليون ريال جايزه نقديجايزه تلاشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشكي:80 ميليون ريال گرانت آموزشي+ 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور+20 ميليون ريال جايزه نقديجايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني):80 ميليون ريال گرنت آموزشي +30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور+20 ميليون ريال جايزه نقديبخش خدمات ويژه:جايزه تمام محورها: 80 ميليون ريال گرنت اعتبار توسعه اي +30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور+20 ميليون ريال جايزه نقدي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0