27 مهر 1395

با حضور اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي، جلسه گزارش خود ارزيابي دوره پزشكي عمومي برگزار شد

طي نشستي با حضور اعضاي WFME، رييس، هيات رئيسه و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكي، جلسه گزارش خود ارزيابي دوره پزشكي عمومي در طبقه نهم سازمان مركزي دانشگاه برگزار  شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، دكترامامي رييس دانشكده پزشكي با خير مقدم به ميهمانان حاضر در جلسه بويژه اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي WFME ابراز اميدواري كرد:  نتايج اين نشست باعث روشن تر شدن  نقشه راه  آينده دانشكده پزشكي باشد.در ادامه دكتر ميرزازاده رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه و مدير گروه‌آموزش پزشكي گفت: تا كنون در دانشكده پزشكي اعتبار بخشي صورت نگرفته بود و اولين بار است كه در اين سطح از اعضاي WFME براي اعتبار بخشي به ايران مي آيند. وي خاطر نشان كرد: عمده هدف ما از تشكيل اين جلسه و دعوت از اعضاي WFME اين است كه بدون سياه نمايي يا صرفا ديدن نقاط مثبت و از نگاه كارشناسان بين المللي خودارزيابي كنيم.دكتر ميرزازاده ادامه داد: در اين خود ارزيابي ما هيچ تلاشي براي مخفي كردن نقاط منفي نداريم و سعي داريم اين تيم با واقعيت هاي آموزش پزشكي و دانشكده پزشكي آشنا شوند.مدير گروه‌آموزش پزشكي خاطر نشان كرد: اين تيم پس از نشست امروز صبح و نشست بعد از ظهر با دانشجويان پزشكي و پس از بازديد از بيمارستان هاي امام، بهارلو، ضيائيان و شريعتي در روز 28 مهرماه و نشست با اعضاي هيات علمي روز 5 شنبه پس از بازديد از دانشكده پزشكي نظر و جمع بندي نهايي خود را اعلام خواهند كرد.گفتني است در نشست امروز  خانم ها دكتر گندم كار، رجايي و خيل تاش و آقايان دكتر حسن زاده، ميرزازاده، عكاظي، عميدي، گلستاني در رابطه با زواياي مختلف بازنگري پزشكي 90 و ارزيابي دوره پزشكي عمومي مطرح كردند.در ادامه دكتر گندم كار با بيان اين كه 8 ماه صرف  ارائه گزارش اين خود ارزيابي شده به مرور اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: در دهه اول قرن 21 و با توجه به تغييرات روزافزون تغيير در مدل سنتي آموزش پزشكي نيز اجتناب ناپذير بود. از اين رو براي شروع اين تغيير ابتدا يك پروژه ارزشيابي براي مشخص شدن مسير آينده و تغييرات پيش رو از سالهاي  2006 تا 2009  تحت عنوان ارزشيابي جامع پزشكي عمومي طراحي و اجرايي شد. كه در ادامه آن سند چشم انداز بازنگري تدوين شد كه برنامه نهايي از  سال 2011 اجرايي شد.وي تصريح كرد: در زمان اجراي اين برنامه، ارزشيابي هاي به صورت مداوم به صورت مطالعه دروني بر اساس استانداردهاي WFME و يا بازديد كارشناسان آموزشي وزارت بهداشت انجام مي شد كه در اين راستا 6 فرآيند را طي كرديم و كميته هاي مربوطه تشكيل شد و استانداردها را با سند چشم انداز تدوين شده بررسي كرديم كه در نهايت تطبيق بسياري و هم پوشاني ميان سند چشم انداز و استانداردهاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي وجود داشت.در ادامه دكتر گلستاني معاون تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي با اشاره برخي خلاء هاي موجود در سند چشم انداز در تطبيق استانداردهاي WFME گفت: پاسخ گويي فارغ التحصيل پزشكي به نيازهاي سلامت جامعه و بهداشت عمومي و معيارهاي بهداشت جهاني از قسمت هايي است كه بايد اهتمام بيشتري به آن شود.خانم دكتر رجايي به واحد هاي درسي و تقسيم بندي دروس در برنامه بازنگري پرداخت و گفت: آموزش هايي كه در قسمت بالين به دانشجويان ارائه مي شود بسيار تخصصي است و كمتر مورد نياز يك پزشك عمومي است همچنين با اين كه دانشجو به عنوان عضوي از تيم درمان است اما كمتر درگير اقدامات باليني مي شود.دكتر حسن زاده در بيان گزارش خود، دستور العمل ارزشيابي دانشجو را از نقاط مثبت برنامه و گفت: ما در آزمون هاي متعدد از osce، ospe و ... دانشجويان را مورد ارزشيابي قرار مي دهيم و تمام آزمون ها در كميته امتحانات دانشكده كه مستقل از قسمت آموزش است، آناليز و تحليل مي شوند. همچنين دانشجويان در دو آزمون كشوري جامع علوم پايه و كارورزي نيز شركت مي كنند.در ادامه دكتر عكاظي به نحوه پذيرش دانشجويان از طريق آزمون سراسري پرداخت و خاطر نشان كرد: سالانه حدود 200 تا250 نفر وارد دانشكده پزشكي مي شوند كه 100 نفراول كنكور اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب مي كنند.وي همچنين به پذيرش دانشجوي پزشكي از ليسانس اشاره كرد و گفت: از سال 2008 سالانه حدود 10 نفر به اين روش وارد دانشكده پزشكي مي شوند.دكتر ميثمي نيز گزارشي از نحوه جذب، ترفيع و ارزشيابي اعضاي هيات علمي ارائه كرد و گفت: عملكرد اعضاي هيات علمي از طريق سيستم شعاع ثبت مي شود مورد بررسي قرار مي گيرد.دكتر عميدي نيز به زواياي مالي موجود در دانشكده اشاره كرد و گفت: راه اندازي كميته ايمني زيستي، ايمن كردن آزمايشگاه ها و تجهيز آنها، فراهم كردن مقدمات احداث ساختمان جديد دانشكده به زير بناي 35 هزار متر مربع،بازسازي كتابخانه بخشي از اقدامات معاونت مالي و اداري است.وي قدمت بناي دانشكده، هزينه بالاي تجهيزات، كافي نبودن سرانه فضاي آزمايشگاهي نسبت به دانشجو را نيز از مشكلات موجود در اين راستا دانست.دكتر خيل تاش نيز گزارشي از كميته ارزشيابي دوره پرشكي عمومي ارائه كرد. دكتر ميرزازاده نيز گزارشي از بودجه آموزشي، ارتباط با اعضاي هيات علمي، كمبود كارشناس خبره‌آموزشي ارائه داد.در پايان نيز دكتر امامي با تشكر از دقت نظر و توجه حاضران، ابراز اميدواري كرد: با گزارش كاملي كه امروز در اين جلسه ارائه شد اميدوارم اشراف كامل پيدا كنند و در نهايت نتايج مثبت و نظرات ارزنده اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي منجر به روشن تر شدن راه آينده 10 سال آينده دانشكده پزشكي شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0